Słownik

integracja: Proces łączenia modułów lub systemów w większe zespoły.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

integration: The process of combining components or systems into larger assemblies.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]