Słownik

inteligencja emocjonalna: Zdolność, umiejętność i biegłość w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu emocjami własnymi, innych ludzi lub grup.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

emotional intelligence: The ability, capacity, and skill to identify, assess, and manage the emotions of one's self, of others, and of groups.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]