Słownik

inwentarz analizy i pomiaru stron internetowych (WAMMI - od ang. Website Analysis and MeasureMent Inventory): Technika pomiaru użyteczności stron internetowych oparta o kwestionariusz, służąca do pomiaru jakości stron internetowych z punktu widzenia użytkownika.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI): A questionnaire-based usability test technique for measuring web site software quality from the end user's point of view.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]