Słownik

inwentarz pomiarów użyteczności oprogramowania (SUMI – od ang. Software Usability Measurement Inventory): oparta na kwestionariuszach technika testowania użyteczności do pomiarów jakości oprogramowania z punktu widzenia końcowego użytkownika. [Veenendaal04]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

Software Usability Measurement Inventory (SUMI): A questionnaire-based usability test technique for measuring software quality from the end user's point of view. [Veenendaal04]

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]