Słownik

iteracyjny model wytwarzania: Metoda wytwarzania oprogramowania, w której projekt jest podzielony na większą liczbę iteracji. Iteracja stanowi zamknięty cykl wytwórczy dający w wyniku działającą wersję produktu (wewnętrzną lub zewnętrzną) będącą podzbiorem finalnego produktu, który rozrasta się z iteracji na iterację aż do produktu końcowego.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

iterative development model: A development life cycle where a project is broken into a usually large number of iterations. An iteration is a complete
development loop resulting in a release (internal or external) of an executable product, a subset of the final product under development, which grows from iteration to iteration to become the final product.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]