Słownik

jakość danych: Cecha danych, która pokazuje ich poprawność względem predefiniowanych kryteriów, np. wymagań biznesowych, wymagań na integralność danych, spójność danych.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

data quality: An attribute of data that indicates correctness with respect to some pre-defined criteria, e.g., business expectations, requirements on data integrity, data consistency.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]