Słownik

jakość oparta o przekraczanie oczekiwań: Spojrzenie na jakość, gdy jakość nie może być dokładnie zdefiniowana, ale rozpoznajemy ją gdy ją widzimy lub jesteśmy świadomi jej braku, gdy nie występuje. Jakość zależy od percepcji oraz odczucia jednostki lub grupy w stosunku do produktu [wg Garvina] Patrz także jakość oparta o wytwarzanie, jakość w oparciu o produkt, jakość w oparciu o użytkownika, jakość w oparciu o wartość.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]

 

transcendent-based quality: A view of quality, wherein quality cannot be precisely defined, but we know it when we see it, or are aware of its absence when it is missing. Quality depends on the perception and affective feelings of an individual or group of individuals towards a product. [After Garvin] See also manufacturingbased quality, product-based quality, user-based quality, value-based quality.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.2]