Słownik

jakość w oparciu o użytkownika: Spojrzenie na jakość, gdzie jakość to zdolność zaspokojenia potrzeb, pragnień i wymagań użytkownika (użytkowników). Jest to warunkowe, uzależnione od kontekstu podejście do jakości, ponieważ różne właściwości biznesowe wymagają różnych jakości produktu. [wg Garvina] Patrz także jakość w oparciu o wytwarzanie, jakość w oparciu o produkt, jakość w oparciu o przekraczanie oczekiwań, jakość w oparciu o wartość.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

 

user-based quality: A view of quality, wherein quality is the capacity to satisfy needs, wants and desires of the user(s). A product or service that does not fulfil user needs is unlikely to find any users. This is a context dependent, contingent approach to quality since different business characteristics require different qualities of a product. [after Garvin] See also manufacturingbased quality, product-based quality, transcendent-based quality, value-based quality.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]