Słownik

jakość w oparciu o wytwarzanie: Spojrzenie na jakość, w którym jakość jest mierzona przez stopień, w jakim produkt lub usługa jest zgodna z zamierzonym projektem i wymaganiami. Jakość wynika z użytego procesu (użytych procesów). [wg Garvina] Patrz także jakość w oparciu o produkt, jakość oparta o przekraczanie oczekiwań, jakość w oparciu o użytkownika, jakość w oparciu o wartość.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

 

manufacturing-based quality: A view of quality, whereby quality is measured by the degree to which a product or service conforms to its intended design and requirements. Quality arises from the process(es) used. [After Garvin] See also product-based quality,transcendent-based quality, user-based quality, value-based quality.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]