Słownik

jarzmo testowe: Środowisko testowe, składające się z zaślepek i sterowników potrzebnych do wykonania testu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

test harness: A test environment comprised of stubs and drivers needed to execute a test.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]