Słownik

jednopoziomowy plan testów: Plan testu, który odnosi się do jednego poziomu testowania. Patrz także plan testów.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

level test plan: A test plan that typically addresses one test level. See also test plan.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]