Słownik

kamień milowy: Punkt w czasie realizacji projektu, dla którego określone zostały (pośrednie) produkty oraz wyniki.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

milestone: A point in time in a project at which defined (intermediate) deliverables and results should be ready.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]