Słownik

karta kontrolna: Statystyczne narzędzie zarządzania procesem, używane do monitorowania procesu i określania, czy jest statystycznie kontrolowany. Pokazuje graficznie wartość średnią oraz górną i dolną granicę kontrolną procesu (wartości najwyższe i najniższe).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

 

control chart: A statistical process control tool used to monitor a process and determine whether it is statistically controlled. It graphically depicts the average value and the upper and lower control limits (the highest and lowest values) of a process.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]