Słownik

karta opisu: Patrz karta opisu testu.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

 

charter: See test charter.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]