Słownik

karta Shewharta: Patrz karta kontrolna.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

 

Shewhart chart: See control chart.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]