Słownik

karta wyników: Reprezentacja zagregowanego pomiaru wydajności, przedstawiająca postępy w dążeniu do długofalowych celów. Karta wyników dostarcza statycznych pomiarów wydajności z całości lub na koniec zdefiniowanego okresu. Patrz także zrównoważona karta wyników, tablica rozdzielcza.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

 

scorecard: A representation of summarized performance measurements representing progress towards the implementation of longterm goals. A scorecard provides static measurements of performance over or at the end of a defined interval. See also balanced scorecard, dashboard.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]