Słownik

narzędzie do debagowania: Narzędzie używane przez programistów do odtwarzania awarii, śledzenia stanu programu i odszukiwania usterek. Debagery umożliwiają programistom wykonywanie programów krok po kroku, zatrzymywanie wykonania programu na dowolnej instrukcji oraz sprawdzanie i ustawianie wartości zmiennych. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]
 
debugging tool: A tool used by programmers to reproduce failures, investigate the state of programs and find the corresponding defect. Debuggers enable programmers to execute programs step by step, to halt a program at any program statement and to set and examine program variables. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]