Słownik

testalia: Wszystkie dokumenty i narzędzia (artefakty) wytworzone i używane podczas procesu testowania niezbędne do planowania, projektowania i wykonywania testów, takie jak dokumentacja, skrypty, wejścia, oczekiwane rezultaty, procedury, pliki, bazy danych, środowiska oraz każde dodatkowe oprogramowanie i narzędzia uzyte podczas testowania. [Fewster i Graham] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]
 
testware: Artifacts produced during the test process required to plan, design, and execute tests, such as documentation, scripts, inputs, expected results, set-up and clear-up procedures, files, databases, environment, and any additional software or utilities used in testing. [After Fewster and Graham] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]