Słownik

testowanie akceptacyjne: Testowanie formalne przeprowadzane w celu umożliwienia użytkownikowi, klientowi lub innemu uprawnionemu podmiotowi ustalenia, czy zaakceptować system lub moduł.

[IDEE 610][Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]

 

acceptance testing: Formal testing with respect to user needs, requirements and business processes conducted to determine whether or not a system satisfies the acceptance criteria and to enable the user, customer or other authorized entity to determine whether or not to accept the system. 

[after IEEE 610][Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]