Słownik

testowanie alfa: Symulowane lub rzeczywiste testy produkcyjne przeprowadzane przez potencjalnych użytkowników lub niezależny zespól testowy, przeprowadzane u producenta, ale bez udziału wytwórców oprogramowania. Testowanie alfa jest często wykorzystywane jako forma wewnętrznych testów akceptacyjnych dla oprogramowania z półki.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]

 

alpha testing: Simulated or actual operational testing by potential users/customers or an independent test team at the developers’ site, but outside the development organization. Alpha testing is often employed for off-the shell software as o form of internal acceptance testing.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]