Słownik

testowanie negatywne: Testowanie, którego celem jest pokazanie, że oprogramowanie nie działa. Testowanie negatywne jest bardziej związane z postawą testerów, niż ze specyficznym podejściem czy techniką projektowania testów, np. testowanie z błędnymi wartościami wejściowymi lub wyjątkami [Beizer]. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]
 
negative testing: Tests aimed at showing that a component or system does not work. Negative testing is related to the testers’ attitude rather than a specific test approach or test design technique, e.g. testing with invalid input values or exceptions. [After Beizer]. [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]