Słownik

testowanie produkcyjne: Testowanie mające na celu ocenę modułu lub systemu w jego środowisku produkcyjnym.

[IEEE 610][Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]

 

operational testing: Testing conducted to evaluate a component or system in its operational environment.

[IEEE 610][Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]