Słownik

testowanie w oparciu o proces biznesowy: Podejście w testowaniu, w którym przypadki testowe projektowane są w oparciu o opis i/lub wiedzę o procesie biznesowym.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]

 

business process-based testing: An approach to testing in which test cases are designed based on descriptions and/or knowledge of business processes.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]