Słownik

tworzenie grafów przyczynowo-skutkowych: Czarno-skrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, w której przypadki te są projektowane na podstawie grafów przyczynowo-skutkowych. [BS 7925/2] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]

 

 

cause-effect graphing: A black box test design technique in which test cases are designed from cause-effect graphs. [BS 7925/2] [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]