Słownik

wydajność: Stopień, w jaki system lub moduł, przy zadanych ograniczeniach, spełnia zamierzoną funkcjonalność odnośnie szybkości przetwarzania i przepustowości. [IEEE 610] Patrz także efektywność.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]

 

performance: The degree to which a system or component accomplishes its designated functions within given constraints regarding processing time and throughput rate. [After IEEE 610] See also efficiency.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.0]