Automatyzacja testowania

Automatyzacja testowania

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Wiele osób rozpoczyna swoją przygodę z automatyzacją od nauki jednego narzędzia.

Celem niniejszego szkolenia jest pokazanie wielowymiarowości automatyzacji jako złożonego procesu, prezentując typowe metody i popularne narzędzia.

Jest to praktyczno-teoretyczny fundament rozpoczęcia pracy z tworzeniem skryptów automatycznych dla testów funkcjonalnych na każdym poziomie testowym.

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do automatyzacji 
  1. Co automatyzować?
  2. Korzyści automatyzacji
  3. Niebezpieczeństwa automatyzacji
  4. Dyskusja
    
 2. Automatyzacja w cyklu życia produktu informatycznego
  1. Testy jednostkowe
   1. Praktyczne tworzenie i wykonywanie testów jednostkowych w Javie z użyciem biblioteki jUnit
  2. Testy integracyjne
   1. Praktyczne ćwiczenia z testów integracyjnych za pomocą aplikacji Postman
  3. Testy systemowe
   1. Praktyczne ćwiczenia z tworzenia i uruchamiania testów systemowych z użyciem selenium i Javy
     
 3. Czynności w ramach automatyzacji
  1. Planowanie
  2. Cele
  3. Projektowanie / uruchomienie / utrzymanie
  4. Dyskusja / ćwiczenia
    
 4. Metodyki automatyzacji 
  1. Data driven
  2. Keyword / Behavior driven
  3. Praktyczne ćwiczenia w tworzeniu testów użyciem różnych podejść oraz ich ocena
  4. Praca z bazowym frameworkiem umożliwiającym efektywne tworzenie nowych testów w dowolnym projekcie – uczestnicy szkolenia otrzymują kod (java) na którym po szkoleniu mogą tworzyć własne rozwiązania testów automatycznych w projektach
    
 5. Projektowanie środowiska automatyzacji
  1. Narzędzia w zarządzaniu testami
  2. Narzędzia w zarządzaniu wymaganiami
  3. Narzędzia w zarządzaniu incydentami
  4. Narzędzia w zarządzaniu konfiguracją
  5. Narzędzia do testów statycznych: testy dokumentacji, analiza statyczna
  6. Narzędzia analizy dynamicznej
  7. Narzędzia w projektowaniu testów
  8. Narzędzia do przygotowania danych testowych
  9. Narzędzia do wykonywania testów
  10. Ćwiczenia
  11. Praktyczne ćwiczenia z tworzeniem testów niefunkcjonalnych w apache jMeter
    
 6. Wdrożenie narzędzi w organizacji
  1. Wybór narzędzia
  2. Wdrożenie
  3. Utrzymanie
  4. Dyskusja

Jak się przygotować

Kto może wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla testerów pragnących wejść w zagadnienia automatyzacji testowania.

Jest odpowiednie również dla osób bez doświadczenia w zawodzie, niemniej w tym przypadku rekomendowany jest wcześniejszy udział w szkoleniu „Zawód Tester” bądź „ISTQB® Poziom Podstawowy” lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Jak się przygotować?

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie laptopów zgodnie z instrukcją trenera. 

Metody nauczania

Szkolenie ma w przeważającej części charakter warsztatu połączonego z częścią wykładową. Uczestnicy zaznajamiają się z procesem wprowadzania automatyzacji do projektu i o korzyściach płynących z prawidłowo zaimplementowanej piramidy testów automatycznych. 

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Automatyzacja testowania” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl

Korzyści

 • Zdobędziesz kluczową wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia automatyzacji w organizacji lub projekcie.
 • Zdobyta wiedza przybliży Cię do statusu specjalisty w zakresie automatyzacji testowania.
 • Otrzymasz gotowe rozwiązania, które będziesz mógł z sukcesem zaimplementować w swoich projektach.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

schemat-szkolen-2022.jpgISTQB® Poziom Podstawowy ISTQB® Automotive Software Tester ISTQB® Zwinny Tester ISTQB® Model-Based Tester ISTQB® Kierownik Testów ISTQB® Analityk Testów ISTQB® Techniczny Analityk Testów ISTQB® Advanced Level – Test Automation Engineer Zawód Tester Praktyka testowania dla początkujących testerów Od Testera do Managera Dobry Menedżer Testów - Laboratorium Dobry Tester - Laboratorium Testowanie w metodykach Agile Testowanie eksploracyjne Testowanie użyteczności Testowanie REST API Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI Testowanie wydajności JMeter w praktyce Administracja Jira na poziomie projektowym Python dla testerów oprogramowania JAVA dla testerów oprogramowania JavaScript dla testerów oprogramowania Selenium WebDriver dla początkujących Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego