Praktyka testowania

Automatyzacja testowania

2 dni (2 x 8 h)
polski
polski

Wiele osób rozpoczyna swoją przygodę z automatyzacją od nauki jednego narzędzia. Niniejsze szkolenie pokazuje wielowymiarowość automatyzacji jako złożonego procesu, prezentując typowe metody i popularne narzędzia. Jest to praktyczno-teoretyczny fundament rozpoczęcia pracy z tworzeniem skryptów automatycznych.

Zakres tematyczny

 • Wprowadzenie do automatyzacji
  • Co automatyzować?
  • Korzyści automatyzacji
  • Niebezpieczeństwa automatyzacji
  • Dyskusja
 • Automatyzacja w cyklu życia produktu informatycznego
  • Testy jednostkowe
  • Testy integracyjne
  • Testy systemowe
   • Aplikacje internetowe
   • Aplikacje typu desktop
   • Aplikacje mobilne
   • Testy bezpieczeństwa
   • Testy wydajności
   • Testy akceptacyjne
  • Ćwiczenia
 • Czynności w ramach automatyzacji
  • Planowanie
  • Cele
  • Projektowanie / uruchomienie / utrzymanie
  • Dyskusja / ćwiczenia
 • Metodyki automatyzacji
  • Data driven
  • Keyword / Behavior driven
  • Ćwiczenia
 • Projektowanie środowiska automatyzacji
  • Narzędzia w zarządzaniu testami
  • Narzędzia w zarządzaniu wymaganiami
  • Narzędzia w zarządzaniu incydentami
  • Narzędzia w zarządzaniu konfiguracją
  • Narzędzia do testów statycznych: testy dokumentacji, analiza statyczna
  • Narzędzia analizy dynamicznej
  • Narzędzia w projektowaniu testów
  • Narzędzia do przygotowania danych testowych
  • Narzędzia do wykonywania testów
  • Ćwiczenia
 • Wdrożenie narzędzi w organizacji
  • Wybór narzędzia
  • Wdrożenie
  • Utrzymanie
  • Dyskusja

Przed szkoleniem

Rekomendowany udział w szkoleniu „Zawód Tester” lub „ISTQB® Poziom Podstawowy”, lub minimum 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Metody szkolenia

Szkolenie realizowane jest w oparciu o doświadczenie trenerów zdobyte w trakcie realizacji wielu projektów dla różnych technologii. Szkolenie opiera się o elementy teoretyczne, zakończone ćwiczeniami praktycznymi utrwalającymi wiedzę i umożliwiającymi zdobycie doświadczenia w omawianych tematach.

Celem kursu jest wskazanie aspektów i możliwości wykorzystania nowych metod i narzędzi w codziennej pracy testera.

Prowadzący to jedynie praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych – teoretyków brak.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Automatyzacja testowania”, otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opisującej zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl

Po szkoleniu

Uczestnik szkolenia ma szansę osiągnąć kluczową wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia automatyzacji w organizacji lub projekcie. Zdobyta na szkoleniu wiedza przybliża uczestnika do statusu specjalisty w automatyzacji testowania.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

ISTQB® Poziom Podstawowy ISTQB® Automotive Software Tester ISTQB® Zwinny Tester ISTQB® Model-Based Tester ISTQB® Kierownik Testów ISTQB® Analityk Testów ISTQB® Techniczny Analityk Testów ISTQB® Advanced Level – Test Automation Engineer Zawód Tester Praktyka testowania dla początkujących testerów Od Testera do Managera Dobry Menedżer Testów - Laboratorium Dobry Tester - Laboratorium Testowanie w metodykach Agile Testowanie eksploracyjne Testowanie użyteczności Testowanie REST API Warsztaty testowania usług sieciowych z SoapUI Testowanie wydajności JMeter w praktyce Administracja Jira na poziomie projektowym Python dla testerów oprogramowania JAVA dla testerów oprogramowania JavaScript dla testerów oprogramowania Selenium WebDriver dla początkujących Selenium WebDriver dla średnio zaawansowanych. Budowa frameworku testowego