Praktyka testowania

Od Testera do Managera

2 dni (2 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Ze względu na specyfikę pracy testerzy bardzo często świetnie spełniają się w rolach managerów różnych specjalizacji. Ci, którzy wyszli ze ścieżki testerskiej i stali się managerami zazwyczaj lepiej sprawdzają się jako Managerowie Projektów, Managerowie Produktów czy też Managerowie Operacyjni. Wynika to zazwyczaj z przekrojowości pracy jaka na co dzień na nich spoczywa, a jest to m.in. bezpośredni kontakt z klientem końcowym i innymi specjalistami oraz naturalne zrozumienie dobrej definicji wymagań i jakości.

Jeżeli jesteś osobą, która pragnie dalszego rozwoju jako kadra zarządzająca, która nie boi się odpowiedzialności i chce wziąć sprawy w swoje ręce, to szkolenie jest dla Ciebie.

Szkolenie ma na celu w przystępny sposób przedstawić podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, umożliwiając uczestnikom tzw. szybkie wejście w kluczowe aspekty tejże dziedziny. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta ścieżka kariery jest naprawdę dla nich odpowiednia. Dodatkowo prowadzący przekaże każdemu z uczestników informację zwrotną z zakresu mocnych i słabych stron każdego uczestnika zwracając uwagę na obszary do dalszego rozwoju.

Szkolenie jest również nieocenioną pomocą dla Managerów zarządzających testerami oraz aspirującymi na to stanowisko.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia ogólnego zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem standardów PMI (zarządzanie projektami) oraz ITIL (zarządzanie operacyjne), a także modelu dojrzałości organizacji CMMI. Szkolenie prowadzone jest metodą połączenia teorii z praktyką i ćwiczeniami. Bardzo duży nacisk położony jest na zagadnienia związane z psychologią zarządzania, które wprost nie są definiowane w standardach, a mają ogromny wpływ na organizacje i higienę psychiczną managerów.

Zakres tematyczny

 • Manager – jak to dumnie brzmi
  • Kim jest manager?
  • Po co jest manager?
  • Wpływ managera na organizację
  • Pożądane cechy managera
  • Niepożądane cechy managera
  • Chcesz być lubiany(a)?
  • Dyskusja
 • Zarządzanie, czyli co?
  • Czy jest aż tak źle, żeby to był zawód?
  • No dobrze, to co robimy?
  • Realny wpływ na organizację
  • Logika vs. emocje
  • Polityczna poprawność
  • Polityczne gierki
  • Jak to zmierzyć? KPI jest jak miecz obosieczny
  • Ego vs. procesy
  • Dyskusja
 • Podejmowanie decyzji
  • Techniki i metody
  • Prawdziwe oblicze odpowiedzialności
  • Na poduszce konsensusu leżą pinezki
  • Strach vs. Przewodzenie
  • Ważenie ryzyka
  • Skąd się biorą ograniczenia zespołu?
  • Do czego prowadzi brak decyzji
  • Delegowanie decyzyjności
  • Trudne decyzje i ich komunikowanie
  • Dyskusja
 • Nie marnuj czasu
  • Jestem bardzo zajęty(a)
  • Kontrola najwyższą formą zaufania
  • Planowanie w praktyce
  • Żyj i daj żyć innym
  • Jak nie zdążę, to co się stanie?
  • Jesteś niezastąpiony(a) i najlepszy(a)
  • Stresująca praca czy może niezdrowa perspektywa?
  • Coś muszę zmienić, ale…
  • Dyskusja
 • Budżetowanie
  • Czy kiedyś byłeś/byłaś bez pieniędzy?
  • Teoria Maslova w skrócie
  • Reguła Pareto
  • Czym jest budżet?
  • Metody budżetowania?
  • Jak się posługiwać budżetem?
  • Dyskusja
 • Ocena pracy
  • Podwyżki i zwolnienia
  • Motywacja zespołu i jej wpływ na wyniki
  • Jak wykonać dobrze ocenę pracownika?
  • Co to znaczy być sprawiedliwym?
  • Jaka jest rola HR?
  • Bycie obiektywnym jest trudne
  • Umiejętność panowania nad władzą
  • Dyskusja/ćwiczenia
 • Zatrudnianie
  • Kogo potrzebujesz?
  • Duży dział vs. mały dział
  • Rola rekrutującego
  • Kogo zatrudniać, aby sobie pomóc?
  • Najczęstsze błędy
  • Dla kogo ludzie de facto pracują?
  • Dyskusja/ćwiczenia
 • Charyzmatyczny przywódca
  • Co się ma, a czego można się nauczyć?
  • Manipulacja
  • Obietnice
  • Wizja vs. Proza codzienności
  • Manager vs. Lider
  • Dyskusja/ćwiczenia
 • Mierz wysoko
  • Sky is the limit – czy aby na pewno?
  • Bądź realistą/realistką vs. pesymistą/pesymistką
  • Bądź świadomy(a) samego/samej siebie

Jak się przygotować

Od uczestników wymagane są:

 • przynajmniej rok pracy na stanowisku testerskim lub pokrewnym
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją
 • wewnętrzna motywacja do dalszego rozwoju w kierunku zarządzania.

Metody nauczania

Szkolenie prowadzone jest metodą połączenia teorii z praktyką i ćwiczeniami.

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia „Od Testera do Managera” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Korzyści

Po szkoleniu będziesz:

 • dobrze rozumiał(a) czym jest zarządzanie
 • umiał(a) podejmować lepsze decyzje
 • umiała(a) realistycznie planować
 • potrafił(a) zarządzać ryzykiem w podstawowym zakresie
 • lepiej rozumiał(a) poszczególne role w organizacji
 • umiał(a) praktycznie wykorzystać proste i wydajne techniki zarządcze
 • potrafił(a) sprawiedliwiej oceniać pracę podwładnych
 • znał(a) popularne ścieżki certyfikacji
 • miał(a) świadomość czy ta ścieżka zawodowa jest dla Ciebie atrakcyjna
 • znał(a) swoje mocne i słabe strony w kontekście predyspozycji do zarządzania.