Rabaty i dofinansowanie szkoleń

Rabaty+
dla dwóch osób i powyżej

od 5%

24

dla osób do 24. roku życia

5%

44+

dla osób powyżej 44. roku życia

5%

Rabaty
dla studentów

5%

Rabaty
dla uczestników innych naszych szkoleń

10%

Rabaty
dla osób bezrobotnych
(z ramienia urzędów pracy)
książka "Zawód Tester" + pakiet gadżetów

Uwaga: Rabaty sumują się! Zatem jeżeli jesteś na przykład studentem poniżej 24. roku życia, otrzymujesz 10% rabatu na udział w szkoleniu. Jeśli zrekrutujesz 1 dodatkową osobę - otrzymasz 15% rabatu, a jeśli do tego miałeś już okazję uczestniczyć w naszym szkoleniu - w sumie otrzymasz aż 25% rabatu na udział w szkoleniu.

W takim wypadku zamiast standardowej ceny 1750,00 PLN netto za szkolenie ISTQB Poziom Podstawowy zapłacisz 1312,50 PLN netto.

Rabaty nie dotyczą zakupu egzaminów certyfikujących.

Obowiązujące ceny poszczególnych szkoleń znajdują się w opisie danego szkolenia oraz w terminarzu.

Finansowanie szkoleń

Chciałbyś wziąć udział w szkoleniu, jednak Twój budżet jest mocno napięty? Skorzystaj z opcji dofinansowań i pożyczek. Poniżej przedstawiamy kilka programów, które pomogą Ci zdobyć środki na rozwój swoich kompetencji.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Jako członek Rejestru Instytucji Szkoleniowych(RIS) obsługujemy szkolenia dofinansowane z Urzędu Pracy. O wsparcie mogą się ubiegać osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy.

 • Powiatowy urząd pracy inicjuje i organizuje szkolenia osób poszukujących pracy w formie indywidualnej, tzn. szkolenia wskazane przez osobę poszukującą pracy i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia.
 • Jeżeli chcesz otrzymać skierowanie na szkolenie, zgłoś się do właściwego powiatowego urzędu pracy i dowiedz się o możliwości dofinansowania udziału w wybranym szkoleniu.

Pożyczki na kształcenie

Jest to projekt Ministerstwa Rozwoju ukierunkowany na wsparcie kształcenia ustawicznego. W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na kursy i szkolenia.

 • Pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
 • Pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym. Minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy.
 • Pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia.
 • Istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki .

Więcej informacji oraz wniosek znajdziesz na stronie:
https://inwestujwrozwoj.pl

Projekt OPEN

Polega na udzielaniu nieoprocentowanej pożyczki na kształcenie osób dorosłych. Pożyczkę możesz wykorzystać na podnoszenie kwalifikacji zawodowych na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

 • Biorąc pożyczkę, nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów związanych z jej udzieleniem.
 • Z programu mogą skorzystać osoby zatrudnione, przedsiębiorcy i osoby niepracujące (bezrobotni, na urlopach wychowawczych itp.).
 • Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie.
 • Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia.
 • Co najważniejsze - 15% wartości pożyczki umarzane jest po zakończeniu kształcenia, a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Szczegóły naboru na stronie:
https://open.frp.pl

Podobne programy dofinansowań są adresowane także dla firm.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Może on otrzymać dofinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia– w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Rabaty dla uczestników TestingCup

Brałeś udział w TestingCup?

Uczestnicy zarówno zawodów, jak i części konferencyjnej otrzymują 15% rabatu na szkolenia z oferty testerzy.pl.

Rabaty nie sumują się ze standardową ofertą zniżkową oraz nie dotyczą zakupu egzaminów certyfikujących.