Szkolenia narzędziowe

A4Q Selenium Tester - Foundation Level

3 dni (3 x 8 h)
polski
angielski

"The Certified Selenium Tester - Foundation Level" jest szkoleniem praktycznym, przeznaczonym dla tych testerów, którzy chcą poznać i zrozumieć podstawowe zasady działania narzędzia Selenium WebDriver w tworzeniu testów aplikacji webowych.

Uczestnicy po zakończonym kursie będą potrafili samodzielnie tworzyć i uruchamiać testy z wykorzystaniem Selenium. Poznają czynniki, które warto wziąć pod uwagę przy decyzji o wdrożeniu automatyzacji, a także określone techniki nawigacji, operowanie na elementach GUI, logowanie, raportowanie i nie tylko.

Po szkoleniu uczestnik może podejść do egzaminu certyfikującego "A4Q Selenium Tester - Foundation Level".

Zakres tematyczny

A4Q Selenium Tester jest certyfikacją dedykowaną testerom automatyzującym oraz osobom, które chcą nauczyć się automatyzacji przy pomocy narzędza Selenium WebDriver.

Kurs dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych podstawami Selenium, a przede wszystkim dla:

 • osób bez doświadczenia w automatyzacji, które rozpoczynają automatyzację w Selenium (lub szukają pracy w tym zakresie),
 • osób z niewielkim doświadczeniem w automatyzacji, które nie znają jeszcze Selenium lub zaczynają w nim automatyzować,
 • osób z doświadczeniem w testach niefunkcjonalnych lub niezwiązanych z GUI, które nie znają jeszcze Selenium lub zaczynają w nim automatyzować.

Przed szkoleniem

 • 1.0 Test Automation Basics
 • 1.1 Test Automation Overview
 • 1.2 Manual vs. Automated Tests
 • 1.3 Success Factors
 • 1.4 Risks and Benefits of Selenium WebDriver
 • 1.5 Selenium WebDriver in Test Automation Architecture
 • 1.6 Reasons and Purpose for Metric Collection in Automation
 • 1.7 The Selenium Toolset
 • 2.0 Internet Technologies for Test Automation of Web Applications
 • 2.1 Understanding HTML and XML
 • 2.2 XPath and Searching HTML Documents
 • 2.3 CSS Locators
 • 3.0 Using Selenium WebDriver
 • 3.1 Logging and Reporting Mechanisms
 • 3.2 Navigate to Different URLs
 • 3.3 Change the Window Context
 • 3.4 Capture Screenshots of Web Pages
 • 3.5 Locate GUI Elements
 • 3.6 Get the State of GUI Elements
 • 3.7 Interact with GUI Elements
 • 3.8 Interact with User Prompts in Web Browsers
 • 4.0 Preparing Maintainable Test Scripts
 • 4.1 Maintainability of Test Scripts
 • 4.2 Wait Mechanisms
 • 4.3 Page Objects
 • 4.4 Keyword Driven Testing

Metody szkolenia

Uczestnicy kursu powinni posiadać ogólną wiedzę dotyczącą programowania oraz podstawy języka Python.

Materiały szkoleniowe

Szkolenie praktyczne, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Składa się w równych częściach z wykładów, demonstracji oraz ćwiczeń praktycznych.

Po szkoleniu

Będąc uczestnikiem szkolenia „A4Q Selenium Tester - Foundation Level” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych w formie podręcznika opisującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia oraz pełen dostęp do materiałów elektronicznych na platformie edu.ittraining.pl.

Trenerzy

Ścieżka dalszego rozwoju kompetencji i umiejętności

Poniższy schemat sugeruje możliwe ścieżki doskonalenia umiejętności i kompetencji z zakresu narzędzi Selenium poprzez udział w szkoleniach.

Na każdy kurs możesz jednak przyjść bez udziału w innym.

selenium-wykres_1_2021-czerwiec.jpg