#praca-dyplomowa

Projektowanie testów z przypadków użycia

1124
Jak zaprojektować przypadki testowe, bazujące na scenariuszach użycia oprogramowania? Ciekawe opracowanie w ramach pracy dyplomowej.