Audyt procesów

Pomagamy ocenić i usprawnić proces testowania i efektywność zespołów testerskich

Audyt procesów i organizacji testerskich

Czym jest audyt procesu i organizacji

Usługa polega na poddaniu audytowi zarówno działu odpowiedzialnego za testy, jak i całej organizacji.

Ocenie podlegają następujące obszary:

 • proces testowy
 • proces zapewnienia jakości
 • zarządzanie testami
 • projektowanie i wykonywanie testów
 • raportowanie wyników testów
 • narzędzia w procesie testowym
 • zaangażowanie kierownictwa w podnoszeniu jakości i dojrzałości testów w organizacji
Celem audytu jest rozpoznanie aktualnego stanu organizacji i przygotowanie rekomendacji dotyczących podniesienia skuteczności i efektywności testowania oprogramowania.

Cel ten realizowany jest poprzez:

 • słuchanie – wywiady z pracownikami
 • patrzenie – obserwacja przy wykonywaniu codziennych prac
 • czytanie – zapoznanie się z dokumentacją opisującą zarówno procesy, jak i działania projektowe
Wycena usługi
Prezentacja w formie warsztatu
Audyt organizowany jest w siedzibie klienta w formie warsztatów...

...podczas których zamawiający przygotowuje i organizuje spotkania z poszczególnymi osobami w organizacji, udostępnia do wglądu dokumentację projektową oraz umożliwia obserwację członków projektu przy pracy.

Modele oceny dojrzałości

Do oceny dojrzałości organizacji stosujemy następujące modele, pomagające usprawnić proces testowy i proces zapewnienia jakości:
 • TPI NEXT (Test Process Improvement NEXT) - służy ocenie i usprawnieniu organizacji testowania
 • TMMi (Test Maturity Model integration) - model oceny dojrzałości czynności testerskich
 • ISO/IEC/IEEE 29119 Software Testing - standard opisujący definicje, proces, dokumentację i techniki testowania
 • ISTQB (International Software Testing Qualification Board) - uznana organizacja certyfikująca testerów oprogramowania oraz publikująca szereg wytycznych
 • ISO 25000 - rodzina standardów opisująca model jakości oprogramowania wraz z metrykami i ryzykami

Modele służą do oceny aktualnej sytuacji testów w organizacji i pomagają lepiej wspierać procesy tworzenia oprogramowania.

W zależności od wybranego modelu organizacja może zostać sklasyfikowana na odpowiednim poziomie dojrzałości.

Korzyści

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu?

Dzięki niezależnemu spojrzeniu zewnętrznych ekspertów zyskuje się obiektywną ocenę obecnej sytuacji organizacji, co pozwala na usprawnienie procesu testowego.

Co otrzymam w ramach usługi?

Ocena dojrzałości organizacji

Ocenę dojrzałości

organizacji oraz poszczególnych obszarów w odniesieniu do filarów audytu

Rekomendacje

Rekomendacje

dot. dalszych działań w obszarze testowania: poprawy procesu i podprocesu wytwarzania oprogramowania; szkoleń dla pracowników (w tym testerów); wdrożenia dobrych praktyk, wspieranych przez konsultantów z obszaru testowania (mentoring i coaching); miar dla procesu, skuteczności testowania, wartości biznesowej z testowania, itd.

Plan wdrożenia zmian

Plan wdrożenia zmian

Co muszę dostarczyć do wyceny testów?

 • Wycena usługi zazwyczaj bazuje na liczbie dokumentów do przeanalizowania oraz na liczbie osób, z którymi trzeba przeprowadzić wywiad.
 • Wycena zazwyczaj wymaga rozmowy telefonicznej lub osobistej.
Wycena usługi

Referencje

We współpracy z firmą 7N zdefiniowaliśmy dla Polskich Książek Telefonicznych proces testowy dla całej organizacji.

Dla kluczowego projektu programistycznego określiliśmy techniki i metody testowania.

Polskie Książki Telefoniczne

Na zaproszenie firmy Apriso (obecnie Dassault Systems) wykonaliśmy audyt aplikacji okienkowych.

W ramach konsultacji przeprowadziliśmy warsztat, mający na celu znalezienie metod ulepszenia GUI.

Dassault Systems

Na zlecenie firmy Macrologic przeprowadziliśmy audyt procesu wytwarzania oprogramowania z naciskiem na testowanie i zapewnienie jakości.

Wynikiem prac był raport oceniający dojrzałość organizacji oraz wytyczne dot. dalszego podniesienia jakości dostawy.

Audyt proponuje m.in. wdrożenie metodyki zarządzania testami eksploracyjnymi oraz dalsze przejście w kierunku metodyk zwinnych w zakresie zarządzania projektami.

Dziękujemy firmie Macrologic, że zdecydowała się skorzystać z naszych rekomendacji.

Dokładna analiza organizacji pomogła nam zbudować zestaw szkoleń „szytych na miarę”.

Macrologic

Zainteresowała cię nasza oferta?

Zadzwoń

533 315 222

32 733 09 58

Te usługi mogą Cię zainteresować