KZK-GOP

W ramach projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" przygotowaliśmy dla KZK GOP-u "Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia" – specyfikację wymagań, która nie tylko wspomoże wykonawcę projektu w wytworzeniu wysokiej jakości produktu, ale również Zleceniodawcę w jego łatwym odbiorze.

Referencje