Słownik

akceptacja: Patrz testowanie akceptacyjne

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]

 

acceptance: See acceptance testing

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.3]