Słownik

akceptacyjne testowanie produkcyjne: Patrz produkcyjne testy akceptacyjne

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

production acceptance testing: See operational acceptance testing

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]