Słownik

produkcyjne testy akceptacyjne: Testowanie produkcyjne w fazie testów akceptacyjnych, zwykle przeprowadzane w środowisku produkcyjnym będącym symulacją rzeczywistego środowiska produkcyjnego. Wykonywane zazwyczaj przez operatora i/lub administratora, zorientowane na takie aspekty jak: odtwarzalność, zużywanie się zasobów, instalowalność i zgodność techniczną. Patrz także testowanie produkcyjne.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]

 

operational acceptance testing: Operational testing in the acceptance test phase, typically performed in a simulated real-life operational environment by operator and/or administrator focusing on operational aspects, e.g. recoverability, resourcebehavior, installability and technical compliance. See also operational testing.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem Wersja 2.0]