Słownik

analiza drzewa usterek oprogramowania: Patrz analiza drzewa usterek (FTA).
 
[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]
 
Software Fault Tree Analysis (SFTA): See Fault Tree Analysis (FTA).
 
[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]