Słownik

analiza dziedzinowa: Czarnoskrzynkowa technika projektowania testów, używana do identyfikacji skutecznych i efektywnych przypadków testowych, kiedy wiele zmiennych może lub powinno być testowanych razem. Bazuje na i uogólnia metody podziału na klasy równoważności i analizę wartości brzegowych. Patrz także: analiza wartości brzegowych, podział na klasy równoważności.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

domain analysis: A black box test design technique that is used to identify efficient and effective test cases when multiple variables can or should be tested together. It builds on and generalizes equivalence partitioning and boundary values analysis. See also: boundary value analysis, equivalence partitioning.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]