Słownik

analiza przyczyn i skutków awarii oprogramowania (SFMEA - akronim od angielskiego Software Failure Mode and Effect Analysis): Patrz analiza przyczyn i skutków awarii (FMEA).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

Software Failure Mode and Effect Analysis (SFMEA): See Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]