Słownik

analiza przyczyn, skutków i krytyczności awarii oprogramowania (SFMECA - akronim od angielskiego Software Failure Mode, Effect and Criticality Analysis):
Patrz analiza przyczyn, skutków i krytyczności awarii (FMECA).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

Software Failure Mode Effect and Criticality Analysis (SFMECA):
See Failure Mode, Effect, and Criticality Analysis (FMECA).

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]