Słownik

analiza przyczynowo - skutkowa: Patrz: tworzenie grafów przyczynowo - skutkowych.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

cause-effect analysis: See cause-effect graphing.

 

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]