Słownik

analiza przyczynowo - skutkowa: Patrz: tworzenie grafów przyczynowo-skutkowych.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

cause-effect analysis: See cause-effect graphing.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]