Słownik

analizator: Patrz analizator statyczny.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

analyzer: See static analyzer.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]