Słownik

analizator kodu: Patrz: analizator statyczny kodu.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

code analyzer: See static code analyzer.

 

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]