Słownik

atak usterek: Patrz atak.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

fault attack: See attack

 

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]