Słownik

białoskrzynkowe techniki: Patrz biało-skrzynkowe techniki projektowania testów.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

white-box techniques: See white-box test design techniques.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]