Słownik

brudne testowanie: Patrz testowanie negatywne.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

dirty testing: See negative testing.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]