Słownik

cecha oprogramowania: Patrz cecha.

 

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

software feature: See feature.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]