Słownik

charakterystyka czasowa: Patrz wydajność.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

time behavior: See performance.

 

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]