Słownik

charakterystyka jakości oprogramowania: Patrz atrybut jakościowy.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

software quality characteristic: See quality attribute.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]