Słownik

charakterystyka jakościowa: Patrz atrybut jakościowy.

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

quality characteristic: See quality attribute.

 

 [Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]