Słownik

charakterystyka jakościowa: Patrz atrybut jakościowy.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]

 

quality characteristic: See quality attribute.

[Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, wersja 2.2]